ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 1. ประกาศยกเลิกจ้างสอบ 29 มิ.ย. 63