ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิกประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. 31082563