ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างทำแนวทางและจัดทำบัญชีเชิงพาณิชย์และสังคม ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

29-09-2563 ประกาศยกเลิก