ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอินดอร์ สเตเดี้ยม ภายในสนามกีฬาหัวหมาก (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

160963ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอินดอร์สเตเดี้ยม