ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดเตรียมศูนย์บริการถ่ายทอดสด (ชั่วคราว) ศูนย์ปฏิบัติงานการแข่งขันศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (Media Center) พิทบ๊อกซ์ (ชั่วคราว) ห้องรับรองพิเศษและการเตรียมการด้านอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามคู่มือทั่วไปสำหรับการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขันรถจักรยานชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศยกเลิกผู้ชนะบริการศูนย์ฯ โมต จีพี