ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาทำการศึกษาวิจัย และประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

15062563 ประกาศยกเลิก งานจ้างที่ปรึกษา อาชีพ