ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับกีฬาอาชีพของไทย ในงาน ITB Berlin 2020  ณ Berlin Expo Center City ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับกีฬาอาชีพของไทย ในงาน ITB Berlin 2020  ณ Berlin Expo Center City ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีคัดเลือก 14-4-2563 ประกาศยกเลิกจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับกีฬาอาชีพ ITB