ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมาวลผล แบบที่ 1 จำนวน 60 เครื่อง และงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

02032563 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ