ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและนำร่องออกกำลังกายรับแต้มสุขภาพ (Colories Score)

06-10-63 ประกาศยกเลิกแผน จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและนำร่องออกกำลังกาย