ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09042563 - ยกเลิกประกาศฯ กส.อาคารศูนย์วิทย์ ภาค 4