ประกาศระเบียบการแข่งขันและ Entry Form by name II การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2564) “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดกีฬา

  • กรีฑา
  • เปตอง