ประกาศรับสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

1 ประกาศรับสมัครรับเลือกกรรมการ กกท สมาคมแ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า”แห่งประเทศไทย”