ประกาศราคากลางการจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทลานเก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการโกลเดน ฟลาย ซีรีย์ ประจำปี 2563

1. ตารางแสดงวงเงิน โกลเด้น ฟลาย ซีรีย์