ประกาศราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง

ประกาศราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง 08-06-2563 ตารางแสดงวงเงิน จ้างที่ปรึกษาดำเนินร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง