ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2563

14-7-2563 ตารางแสดงวงเงิน ประกาศแผนการจัดซื้อครุถัณฑ์สารสนเทศ สนง.มวย จำนวน 5 รายการ