ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

19 มี.ค.63ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร