ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จัหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย์ฯ จ.สุราษฎร์ธานี