ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ตารางแสดงวงเงิน ซื้อครุภัณฑ์วิทย์ฯ