ประกาศราคากลางงานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท้ปเล็ต รองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์กรดิจิทัล

ตารางราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตฯ.