ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. ราคากลาง ปรับปรุงอาคารเฉลิมน 07.12.2563