ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค 5) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ราคากลางควบคุมงานเชียงใหม่