ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมตามมาตราฐาน AFC สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (เงินสำรอง กกท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ตารางแสดงวงเงิน
3. ราคากลาง 20 แผ่น