ประกาศราคากลางจ้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฏหมายกีฬาอาชีพให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางราคากลาง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์