ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 16-03-63 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์วิทยฯ จ.นครนายก