ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1200 LUX สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2564) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างไฟฟ้าส่องสนาม 1200 LUX จังหวัดพัทลุง
ราคากลางก่อสร้างไฟฟ้าส่องสนาม 1200 LUX จังหวัดพัทลุง