ประกาศราคากลาง การจัดจ้างดำเนินงานสถานีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 9 เดือน)

18112563 - เผยแพร่ราคากลาง ดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา ปี 64 (9 เดือน)