ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

30-07-63 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสนง. จังหวัดนครราชสีมา