ประกาศราคากลาง จัดจ้างดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬารายการ SAT – PHUKET Sports World Invitation 2020 ณ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่กีฬาอีสปอร์ต และกีฬากระดานยืนพาย

17-08-63 ประกาศราคากลาง แข่งขัน SAT-PHUKET Sports World Invitation 2020