ประกาศราคากลาง จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

27-05-63 ประกาศราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ