ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

24032564 ตารางแสดงวงเงิน จ้างควบคุมงานศูนย์ฝึกกีฬามวย