ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปี 2564 จำนวน 3 เดือน

ตารางแสดงวงเงินจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ 3 เดือน