ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564

ตารางแสดงวงเงิน จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา 2564 จำนวน 8 เดือน