ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียงประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียงประจำปีงบประมาณ 2563 9มี.ค.63ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ