ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 09-03-63 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว จ.สงขลา