ประกาศราคากลาง โครงการจ้างควบคุมปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฝึกซ้อมตามมาตรฐาน AFC สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างควบคุมปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฝึกซ้อมตามมาตรฐาน AFC สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 1. ราคากลางจ้างควบคุมงานเมนสเตเดี้ยม จ.เชียงใหม่