ประกาศราคากลาง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ “Thailand Powerboat 2020” (ไทยแลนด์ พาวเวอร์โบ๊ท)

21-07-63 ประกาศราคากลาง จัดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ