ประกาศราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตราฐานสู่ระดับกีฬาอาชีพ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตราฐานสู่ระดับกีฬาอาชีพ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

8 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ