ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน