ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในตำแหน่งงานที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเลิศ