ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2563 ...