ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์