ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักเวชศาสตร์ทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 30 อัตรา ครั้งที่ 1

ประกาศ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา