ประกาศร่างจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

12 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ