ประกาศร่างจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา เรื่อง การพัฒนาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา เรื่อง การพัฒนาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

30 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ