ประกาศร่างประกวดราคางานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน งบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคางานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน งบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศวันที่

25 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ