ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

27 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ