ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน

ประกาศวันที่

27 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ