ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซมสนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมตามมาตราฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซมสนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมตามมาตราฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ