ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดตั้งศูนย์การส่งสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณภาพในระบบ High Definition (HD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดตั้งศูนย์การส่งสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณภาพในระบบ High Definition (HD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ