ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

30 มีนาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ